10 năm hợp tác hiệu quả giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Công an


GS.TS Phùng Xuân Nhạ – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh những nội dung phối hợp công tác trong thời gian tới mà hai Bộ đã thống nhất:

Đối với Bộ GD&ĐT: Tiếp tục phối hợp, ủng hộ Bộ Công an thực hiện các đề án, dự án đang triển khai thực hiện và hoàn thiện quy mô hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong công an nhân dân đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; triển khai các nội dung đầu tư liên quan đến các đề án thành phần thuộc Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong công an nhân dân đến năm 2020”, trong đó có đề án phát triển Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân thành cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước; đồng thời nâng cao năng lực đào tạo, huấn luyện của các Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong công an nhân dân.

Phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện danh mục ngành, nghề đào tạo trong các trường công an nhân dân; tạo điều kiện cho các trường thuộc Bộ Công an thí điểm mở các ngành đặc thù phục vụ cho yêu cầu của ngành công an, chưa có trong danh mục mã ngành của Bộ GD&ĐT; thống nhất chủ trương, giải pháp cụ thể để các học viện, trường đại học Công an nhân dân thực hiện chương trình đào tạo đại học và sau đại học chất lượng cao.

Phối hợp với Bộ Công an thực hiện công tác phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; ưu tiên phân bổ chỉ tiêu và tạo điều kiện cấp học bổng cho các ứng viên thuộc Bộ Công an được cử đi đào tạo đại học và sau đại học ở nước ngoài theo các chương trình học bổng có sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ GD&ĐT quản lý; tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo trong công an nhân dân mở rộng liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các cơ sở đào tạo uy tín của nước ngoài. Hướng dẫn, giúp Bộ Công an thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục trong công an nhân dân theo quy định và phù hợp với đặc thù quản lý của Bộ Công an.

Đối với Bộ Công an: Tích cực phối hợp với Bộ GD&ĐT thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; xác định quy mô, chỉ tiêu đào tạo cho các cơ sở đào tạo trong công an nhân dân theo nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ và bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự, tuân thủ quy định hiện hành của hai Bộ.

Chủ động phối hợp với Bộ GD&ĐT thực hiện tốt công tác tuyển sinh, thống nhất những điều kiện đặc thù trong tuyển sinh ngành CA để đảm bảo thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của ngành, không ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.

Các trường công an cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trình độ sau đại học; đầu tư để giảng viên đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học; chuẩn bị đội ngũ giảng viên được bồi dưỡng ngoại ngữ để đủ điều kiện cử đi học nước ngoài.

Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực GD&ĐT, trong đó: Chủ động phát hiện những hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trong ngành Giáo dục, phát hiện các âm mưu, hoạt động của tội phạm liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kịp thời xử lý và thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khi Bộ GD&ĐTphát hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trong ngành Giáo dục, đề nghị Bộ Công an kịp thời xử lý.

Chủ động, kịp thời bóc gỡ và xử lý những thông tin xuyên tạc, chống phá, những hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trong ngành Giáo dục.

Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, nghiêm túc của kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Bảo đảm an ninh, chính trị nội bộ, bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục; an ninh, an toàn trong các kỳ thi và các hoạt động lớn của ngành Giáo dục; phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại; bảo đảm an ninh mạng, truyền thông;

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỉ niệm chương của hai ngành cho các cán bộ đã có nhiều đóng góp về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy 10 năm qua, hai Bộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục, phối hợp hiệu quả bảo đảm an toàn chính trị nội bộ của Bộ GD&ĐT; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong ngành công an nhân dân;

Giai đoạn vừa qua, trong quyền hạn và nhiệm vụ của mình, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã tích cực quan tâm, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tháo gỡ những tồn tại để các trường đại học, học viện, cơ sở đào tạo trong Bộ Công an thuận lợi trong hoạt động đào tạo, tuyển sinh nhằm đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực đặc thù của ngành…Source link

1

No Responses

Write a response