3 câu đố di chuyển que diêm


Câu 1: Hãy di chuyển 2 que diêm để tạo thành 4 hình vuông bằng nhau. 

3-cau-do-di-chuyen-que-diem
 

>>Xem đáp án

Câu 2: Trong hình, bạn có 13 que diêm xếp thành 6 hình bằng nhau. Hãy thử xếp 6 hình bằng nhau (hình bất kỳ) mà chỉ cần sử dụng 12 que diêm. 

3-cau-do-di-chuyen-que-diem-1
 

>>Xem đáp án

Câu 3: Bạn có một hình được tạo bởi các que diêm như dưới đây và có thể đếm được tổng cộng 5 hình vuông (4 hình vuông nhỏ, 1 hình vuông lớn). Với cách đếm này, hãy lần lượt thực hiện các yêu cầu sau:

1. Di chuyển 2 que diêm để tạo thành 2 hình vuông.

2. Di chuyển 3 que diêm để tạo thành 3 hình vuông.

3. Di chuyển 4 que diêm để tạo thành 3 hình vuông.

4. Di chuyển 2 que diêm để tạo thành 7 hình vuông.

5. Di chuyển 4 que diêm để tạo thành 10 hình vuông.

3-cau-do-di-chuyen-que-diem-2
 

>>Xem đáp án

Phiêu Linh (Theo Sari Jaradat)Source link

No Responses

Write a response