3 câu đố nối các điểm bằng đường thẳngThứ năm, 30/3/2017 | 07:00 GMT+7

Thứ năm, 30/3/2017 | 07:00 GMT+7

Sử dụng 4 đường thẳng liền nhau để nối 9 điểm cho sẵn; hoặc 3 đường thẳng để nối 9 điểm, bạn hãy thử vận động trí não để giải quyết.  

1. Nối 9 điểm bằng 4 đường thẳng

3-cau-do-noi-cac-diem-bang-duong-thang
 

Với 9 điểm ở vị trí như trong hình, bạn hãy tìm cách nối 9 điểm này bằng 4 đường thẳng liền nhau, có nghĩa điểm kết thúc đường thẳng này là điểm khởi đầu đường thẳng khác.

>>Xem đáp án

2. Nối 9 điểm bằng 3 đường thẳng

3-cau-do-noi-cac-diem-bang-duong-thang-1
 

Bạn có 9 điểm tương tự hình trên. Hãy tìm cách nối 9 điểm này bằng chỉ 3 đường thẳng liền nhau.

>>Xem đáp án

3. Nối 16 điểm bằng 6 đường thẳng

3-cau-do-noi-cac-diem-bang-duong-thang-2
 

Tương tự, hãy thử nối 16 điểm chỉ bằng 6 đường thẳng liền nhau.

>>Xem đáp án

Phiêu Linh (tổng hợp)

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

2

No Responses

Write a response