4 câu đố di chuyển que diêm thử thách trí thông minhThứ bảy, 8/4/2017 | 07:00 GMT+7

Thứ bảy, 8/4/2017 | 07:00 GMT+7

Với các câu đố mẹo yêu cầu di chuyển que diêm dưới đây, bạn thử tư duy theo cách khác thông thường để tìm ra đáp án. 

Câu 1: Hãy di chuyển chỉ một que diêm để biến phương trình 5 + 5 + 5 = 550 thành đúng.

4-cau-do-di-chuyen-que-diem-thu-thach-tri-thong-minh
 

>>Đáp án

Câu 2: Hãy sử dụng 12 que diêm để tạo 6 hình vuông. 

4-cau-do-di-chuyen-que-diem-thu-thach-tri-thong-minh-1
 

>>Đáp án

Câu 3: Hãy di chuyển một que diêm để tạo thành 4 hình tam giác. 

4-cau-do-di-chuyen-que-diem-thu-thach-tri-thong-minh-2
 

>>Đáp án

Câu 4: Hãy di chuyển một que diêm để tạo thành một hình vuông. 

4-cau-do-di-chuyen-que-diem-thu-thach-tri-thong-minh-3
 

>>Đáp án

Phiêu Linh (theo De Facto)

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

1

No Responses

Write a response