5 câu hỏi về thái sư Trần Thủ Độ ít người trả lời đúngThứ năm, 23/3/2017 | 13:00 GMT+7

Thứ năm, 23/3/2017 | 13:00 GMT+7

Trần Thủ Độ làm cách nào để nhà Trần thay thế nhà Lý? Khi vua muốn phong anh trai làm tể tướng, Trần Thủ Độ đã trả lời thế nào? Cùng làm bài trắc nghiệm lịch sử để bổ sung kiến thức.

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

1

No Responses

Write a response