6 câu hỏi về danh tướng giỏi ngoại ngữ bậc nhất nhà TrầnThứ ba, 21/3/2017 | 15:35 GMT+7

Thứ ba, 21/3/2017 | 15:35 GMT+7

Sách Danh tướng Việt Nam ghi, có lần tiếp xúc với sứ thần nhà Nguyên, Trần Nhật Duật tự nhiên trò chuyện suốt một ngày, khiến sứ Nguyên cho rằng ông là người Hán đang làm quan bên Đại Việt.

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

No Responses

Write a response