Bài toán 'chú kiến' thử thách tốc độ tư duyThứ tư, 22/3/2017 | 08:00 GMT+7

Thứ tư, 22/3/2017 | 08:00 GMT+7

Bài toán tính độ dài đường đi của chú kiến nằm trong đề thi Toán quốc tế Kangaroo dành cho học sinh lớp 7-8. Hãy đưa ra đáp án trong thời gian ngắn nhất có thể.

Cho hình lập phương có cạnh bằng 12 cm. Chú kiến bò trên mặt của hình lập phương từ điểm A đến điểm B theo lộ trình như hình vẽ.

bai-toan-chu-kien-thu-thach-toc-do-tu-duy
 

Hãy tìm độ dài quãng đường mà chú kiến đã đi?

Trần Phương

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

2

No Responses

Write a response