Bài toán của học sinh lớp 3 có thể khiến bạn bị rốiThứ tư, 15/3/2017 | 10:22 GMT+7

Thứ tư, 15/3/2017 | 10:22 GMT+7

Bài toán về việc cố định tranh lên bảng bằng các viên nam châm nằm trong đề thi đánh giá năng lực tư duy Toán học – IMAS dành cho học sinh lớp 3-4. Hãy suy luận và đưa ra đáp án.

Học sinh cố định tranh lên bảng bằng nam châm. Biết mỗi bức tranh cần 4 cục nam châm gắn ở 4 góc. Và các bức tranh liền kề nhau có thể xếp chồng phần rìa lên nhau sao cho một cục nam châm cố định được cả hai bức tranh. Một ví dụ được cho như hình, 4 bức tranh cần 9 cục nam châm để cố định.

bai-toan-cua-hoc-sinh-lop-3-co-the-khien-ban-bi-roi
 

Hỏi với 10 bức tranh, học sinh cần ít nhất bao nhiêu cục nam châm để cố định chúng?

Thanh Tâm

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

1

No Responses

Write a response