Bạn biết gì tác giả bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam?Thứ bảy, 1/4/2017 | 19:00 GMT+7

Thứ bảy, 1/4/2017 | 19:00 GMT+7

Lê Văn Hưu là sử gia lỗi lạc của nhà Trần, người đặt bút viết bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam. Hãy làm bài trắc nghiệm để tìm hiểu về danh nhân này.

ban-biet-gi-tac-gia-bo-quoc-su-dau-tien-cua-viet-nam

Tượng Lê Văn Hưu trên con đường danh nhân ở làng Đại học Thủ Đức. Ảnh: Báo Phụ nữ

Câu 1: Trong khoa thi đầu tiên ở Việt Nam có đặt danh hiệu Tam khôi, Lê Văn Hưu đỗ vị trí nào?

a. Trạng nguyên

b. Thám hoa

c. Bảng nhãn

Thanh Tâm

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

1

No Responses

Write a response