Bến Tre: Tiếp tục xây dựng 9 trường điển hình dạy học ngoại ngữ


Theo kế hoạch, Bến Tre sẽ tiếp tục xây dựng 9 trường điển hình thực hiện đổi mới dạy học ngoại ngữ. Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị này xây dựng và phát huy mạnh mẽ môi trường tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ của giáo viên và học sinh. Xây dựng các môi trường có sử dụng ngoại ngữ trong trường học.

Tổ chức các hoạt động để học sinh tham gia vào các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh; chủ động tham mưu, thực hiện các chương trình hợp tác, trao đổi giáo viên, sinh viên tình nguyện quốc tế, giáo viên bản ngữ (xã hội hóa).

Tiếp tục chọn ít nhất một mô hình tiêu biểu để xây dựng, phát huy thế mạnh của đơn vị trong hoạt động dạy học ngoại ngữ.

Chủ động và đi đầu trong tham gia các hoạt động đổi mới hoạt động dạy học ngoại ngữ;đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học ngoại ngữ…Source link

No Responses

Write a response