Bến Tre: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm


Kế hoạch đưa ra mục tiêu đến năm 2020, đảm bảo tất cả các trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ.

Môi trường giáo dục mầm non mang tính mở, kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng…

Để đạt mục tiêu, Sở GD&ĐT đưa nhiệm vụ, giải pháp: Chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát điều kiện của các trường mầm non; tập trung đầu tư xây dựn các trường thí điểm tại địa phương về môi trường hoạt động, cơ sở vật chất trang thiết bị, dụng cụ nhằm triển khai thực hiện và nhân rộng tốt chuyên đề;

Các cơ sở mầm non chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện địa phương, của cơ sở giáo dục, đồng thời làm căn cứ để đánh giá kết quả đạt được sau mỗi giai đoạn và kết thúc chuyên đề;

Trang bị đủ tài liệu hướng dẫn thực hiện chuyên đề cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho thực hiện chuyên đề…Source link

2

No Responses

Write a response