Bình Dương: Chuyển 4 trường trung cấp cho Sở LĐ-TB&XH quản lý


Theo đó, chuyển các trường trung cấp chuyên nghiệp công lập sau đây trực thuộc Sở GD&ĐT sang trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH:

Trường trung cấp Kinh tế, Trường trung cấp Nông lâm nghiệp; Trường trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa; Trường trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo.

Các trường sử dụng con dấu mới từ tháng 3/2017.

Quyết định này cũng chuyển chức năng nhiệm vụ và 2 chỉ tiêu biên chế làm công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của phòng Giáo dục chuyên nghiệp và đại học thuộc Sở GD&ĐT sang Sở LĐ-TB&XH.Source link

1

No Responses

Write a response