Bộ GD&ĐT công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi, tuyển sinh 2017


Cụ thể, hỗ trợ đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia:

Hỗ trợ qua email: hotrothi2017@moet.edu.vn; từ ngày 1/4/2017 đến ngày 15/8/2017.

Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 04-32181385; 04-32181386.

Đợt 1 từ ngày 1/4/2017 đến ngày 20/4/2017; đợt 2 từ ngày 20/6/2017 đến ngày 14/7/2017.

Hỗ trợ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy:

Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2017@moet.edu.vn; từ ngày 1/4/2017 đến ngày 15/8/2017.

Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 04-32181385; 04-32181386.

Đợt 1 từ ngày 1/4/2017 đến ngày 20/4/2017; đợt 2 từ ngày 15/7/2017 đến ngày 1/8/2017.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT; Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng; các đại học, học viện; các trường đại học; các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên thông báo rộng rãi thông tin trên để thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết.Source link

1

No Responses

Write a response