Bộ GD&ĐT yêu cầu trường báo cáo kế hoạch tuyển sinh tiến sĩ


Các nội dung báo cáo gồm: Ngành/chuyên ngành đào tạo; chỉ tiêu; thời gian thông báo tuyển sinh; thời điểm tổ chức xét tuyển.

Báo cáo của các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) và qua email: dhchi@moet.edu.vn trước ngày 24/03/2017.

Yêu cầu trên của Bộ GD&ĐT nhằm chấn chỉnh công tác đào tạo tiến sĩ và triển khai các chính sách nâng cao chất lượng đào tạo đào tạo tiến sĩ trong hệ thống.Source link

1

No Responses

Write a response