Bố trí thời gian kiểm tra HK II phù hợp, thuận lợi cho HS


Sở GD&ĐT giao cho các phòng GD&ĐT chủ động trong việc bố trí lịch kiểm tra và hình thức kiểm tra học kỳ II cho các trường THCS, TH&THCS, PTCS thuộc phạm vi quản lý, khuyến khích các phòng GD&ĐT giao quyền chủ động cho các trường trong việc bố trí lịch kiểm tra và hình thức kiểm tra học kỳ II;

Các trường THPT, các trường PT DTNT THCS&THPT, các trường PT DTNT trung học cơ sở tự bố trí lịch kiếm tra học kỳ II phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và đảm bảo thời gian kết thúc năm học theo quy định.

Đề kiểm tra học kỳ phải kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức và phân loại được trình độ của học sinh. Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và tính sư phạm; phù hợp với chương trình, thời gian quy định của môn kiểm tra, vừa mang tính bao quát diện rộng vừa thể hiện tư duy chiều sâu kiến thức.

Đối với các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân của khối 12, các đơn vị cần tổ chức cho học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. 

Việc tổ chức coi và chấm bài kiểm tra học kỳ II phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ học sinh, nghiêm cấm chỉ đạo nâng điểm cho học sinh dưới mọi hình thức.

Đối với lớp 9 THCS: Do lịch tuyển sinh vào trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ dự kiến sẽ diễn ra từ đầu tháng 6/2017 nên các phòng GD&ĐT cần linh hoạt bố trí thời gian kiểm tra học kỳ II để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong việc đăng ký dự thi.

Đối với lớp 12 THPT: Các trường THPT, các trường PT DTNT THCS&THPT chủ động linh hoạt bố trí thời gian kiểm tra học kỳ II, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc đăng ký nguyện vọng thi THPT quốc gia năm 2017.Source link

1

No Responses

Write a response