Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ biểu dương giáo viên Trường Tiểu học Tràng AnGD&TĐ – Qua Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời khen và biểu dương cô hiệu trưởng Lê Minh Sơn và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Tràng An.Source link

No Responses

Write a response