Chìa khóa để khẳng định thương hiệu


Hướng chất lượng tầm khu vực và quốc tế

Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và chất lượng nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế là chủ trương có tính nhất quán của Trường ĐH Cần Thơ. Trong 5 năm qua, hệ thống đảm bảo chất lượng của trường có sự phát triển đồng bộ giữa các mặt: Đảm bảo chất lượng bên trong, đảm bảo chất lượng bên ngoài và kiểm định chất lượng. Đồng thời, có sự kết hợp giữa yêu cầu đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT và Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN). Nhờ sự quan tâm này, các chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng nội bộ, quốc gia và quốc tế và đảm bảo chất lượng nghiên cứu khoa học được chú trọng. Công tác tự đánh giá chất lượng của trường được thực hiện. Trường cũng duy trì tham gia hoạt động đối sánh, xếp hạng quốc tế và đạt được kết quả tích cực.

Trong công tác đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Cần Thơ, công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được tổ chức ngày càng mang tính chuyên nghiệp. Năm 2016, trường đã tổ chức thực hiện kiểm định nội bộ chất lượng 4 chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA (bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á). Trong số đó, có 3 chương trình đào tạo được đánh giá và được đánh giá nội bộ kết luận đạt chất lượng gồm: Công nghệ Sinh học; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Tài chính – Ngân hàng.

Theo thống kê vào tháng 3/2017, Việt Nam có tất cả 64 chương trình được công nhận đạt chuẩn AUN-QA, trong đó nhiều nhất là ĐH Quốc gia TPHCM với 30 chương trình; ĐH Quốc gia Hà Nội (16 chương trình); ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (4 chương trình); ĐH Cần Thơ (4 chương trình); ĐH Kinh tế TPHCM (3 chương trình); các trường có 2 chương trình đạt chuẩn AUN-QA là: ĐH Y tế Cộng đồng Hà Nội; ĐH Đà Nẵng và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chuẩn kiểm định chất lượng AUN là mục tiêu mà nhiều trường ĐH tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới. Mục tiêu của các trường ĐH không chỉ là thu hút học viên mà còn khẳng định chất lượng đào tạo và dần tiến tới là việc xây dựng văn hóa chất lượng của một trường ĐH. Đến nay, tại khu vực ĐBSCL, chỉ có Trường ĐH Cần Thơ đạt chuẩn AUN-QA với 4 chương trình đào tạo.

Bên cạnh công tác đảm bảo chất lượng, ĐH Cần Thơ đã duy trì tham gia các hoạt động đối sánh, xếp hạng trường đại học trên bình diện quốc tế. Theo kết quả xếp hạng năm 2016 của Webometrics, ở thời điểm tháng 7/2016, ĐH Cần Thơ đạt hạng 3 trong nước và hạng 50 trong khu vực Đông Nam Á. Trường cũng tham gia hệ thống xếp hạng trường đại học của tổ chức QS Asia University Rankings. Kết quả xếp hạng năm 2016 của trường nằm trong nhóm hạng 251 – 300 tại châu Á. Trường cũng đã tham gia hoạt động đánh giá đồng nghiệp tại 2 trường đại học của Đức là University of Postdam và Johannes Gutenberg – University of Mainz.

Đối với công tác khảo sát ý kiến các bên liên quan, việc lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên được thực hiện định kỳ với quy mô toàn trường. Ngoài ra, trường cũng tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan phục vụ công tác xây dựng 9 chương trình đào tạo mới… Công tác xây dựng đội ngũ và công cụ đảm bảo chất lượng cũng được chú trọng. Trường thường xuyên cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn đảm bảo chất lượng trong và ngoài nước như: Tập huấn về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại Thái Lan (Dự án ASEAN-QA); Hội nghị quốc tế về AUN-QA 2016 tại Indonesia; tham gia quan sát đánh giá chương trình đào tạo quốc tế theo tiêu chuẩn AUN-QA; cử cán bộ tham gia các hoạt động đánh giá chất lượng đồng nghiệp tại Đức trong Dự án Com O-QM…

Lấy chất lượng làm thước đo

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ: Trường đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng, phát huy những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo chất lượng trong thời gian qua. Năm 2017, trường tiến hành kiểm định chất lượng nội bộ 5 chương trình đào tạo (Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Thú y; Khoa học cây trồng; Công nghệ thực phẩm; Phát triển nông thôn). Trên cơ sở đó, chương trình đào tạo đạt chuẩn sẽ được đăng ký đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA. Công tác tự đánh giá chất lượng trường theo tiêu chuẩn AUN-QA cũng được tích cực hoàn thiện để khẳng định chất lượng trường, nâng cao vị thế và uy tín của trường trong nước và quốc tế.

Một số hoạt động cụ thể được nhà trường xúc tiến như: Thực hiện kiểm định trường theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT; kiểm định chất lượng chương trình đào tạo chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao. Duy trì hoạt động tự đánh giá và cải tiến chất lượng chương trình đào tạo. Tham gia xếp hạng đối sánh, đánh giá ngoài và kiểm định trong và ngoài nước. Xây dựng mối liên hệ với các bên liên quan ngoài trường, hoàn thiện phương thức và công cụ khảo sát ý kiến các bên liên quan; duy trì và cải tiến chất lượng đối với các chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn chất lượng…

Trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo chất lượng không chỉ là yêu cầu mang tính pháp lý mà còn góp phần trong việc duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của một trường đại học. Trường ĐH Cần Thơ tiếp tục duy trì các hoạt động đảm bảo chất lượng theo hướng tiếp cận các chuẩn mực chất lượng giáo dục quốc tế sẽ là “chìa khóa” giúp tăng cường nhận thức quốc tế đối với chất lượng, khả năng cạnh tranh, hội nhập và năng lực tự chủ của trường trong hiện tại và tương lai…

Hiện nay, công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo và kiểm định trường đại học diễn ra sôi động trong cả nước. Nhiều quy định mới của Nhà nước mang tính quyết định đối với vấn đề tự chủ của nhà trường và sự hỗ trợ ngân sách Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục. Công tác kiểm định chất lượng đào tạo, kiểm định trường đang được thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ tại Trường ĐH Cần Thơ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần phát triển đất nước và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.Source link

1

No Responses

Write a response