Đáp án bài hình của học sinh lớp 6


Đề bài:

Một cốc hình trụ có đáy là hình tròn bán kính 5 cm và chiều cao 20 cm. Bên trong có một khối lập phương cạnh 6 cm như hình dưới đây:

dap-an-bai-hinh-cua-hoc-sinh-lop-6
 

Khi đổ nước vào, khối lập phương sẽ nổi 1/3 thể tích của nó lên trên mặt nước.

Hỏi thể tích nước cần đổ là bao nhiêu để khi nổi lên, mặt trên của khối lập phương sẽ ngang miệng cốc? (lấy π = 3,14)

Đáp án:

Chiều cao cột nước khi mặt trên khối lập phương ngang miệng cốc sẽ thấp hơn chiều cao cốc một đoạn bằng 1/3 chiều dài khối lập phương (vì khối lập phương cạnh 6 cm sẽ nổi 1/3 thể tích của nó lên trên mặt nước khi đổ nước vào).

Suy ra, chiều cao cột nước là 20 – 6/3 = 18 cm.

Thể tích cột nước cao 18 cm trong cốc hình trụ khi không có khối lập phương là 5 x 5 x π x 18 = 450 x 3,14 = 1413 cm3

Có 2/3 thể tích khối lập phương chìm trong nước, phần thể tích này bằng (2/3) x 6 x 6 x 6 = 144 cm3

Suy ra, thể tích nước cần đổ phù hợp với yêu cầu đề bài là 1413 – 144 = 1269 cm3

>>Đáp án gốc

Thanh TâmSource link

1

No Responses

Write a response