Đáp án bài toán của học sinh lớp 3 có thể khiến bạn bị rối


Đề bài:

Học sinh cố định tranh lên bảng bằng nam châm. Biết mỗi bức tranh cần 4 cục nam châm gắn ở 4 góc. Và các bức tranh liền kề có thể xếp chồng phần rìa lên nhau sao cho một cục nam châm cố định được cả hai bức tranh. Một ví dụ được cho như hình, 4 bức tranh cần 9 cục nam châm để cố định.

bai-toan-cua-hoc-sinh-lop-3-co-the-khien-ban-bi-roi
 

Hỏi với 10 bức tranh, học sinh cần ít nhất bao nhiêu cục nam châm để cố định chúng?

Đáp án: 18 cục nam châm.

Với 10 bức tranh, ta có thể chia hai trường hợp như sau:

– Trường hợp 1: Cố định 10 bức tranh trên một hàng ngang (hoặc một hàng dọc). Như vậy có 11 cạnh cần cố định và mỗi cạnh cần hai cục nam châm.

Suy ra, số nam châm cần dùng trong trường hợp này là 11 x 2 = 22 cục.

– Trường hợp 2: Cố định thành hai hàng, mỗi hàng 5 bức tranh hoặc 5 hàng, mỗi hàng hai bức tranh. Như vậy, có 6 cạnh cần cố định, mỗi cạnh cần 3 cục nam châm.

Suy ra, số nam châm cần dùng trong trường hợp này là 6 x 3 = 18 cục.

Đề bài yêu cầu tính số nam châm cần dùng ít nhất nên đáp án là 18 cục nam châm.

>>Xem đáp án gốc từ cuộc thi IMAS

Thanh TâmSource link

1

No Responses

Write a response