Đáp án bài toán 'phá két sắt'


Đề bài:

Mật mã của két sắt đựng tiền là dãy số có quy luật, mỗi số xuất hiện trong một viên bi.

Các số xuất hiện trong 9 viên bi lần lượt là 1; 1; 2; 3; 6; 7; 10; 11; 14, còn viên bi cuối cùng chưa biết “?”. Bạn hãy xác định quy luật dãy số và cho biết số cuối cùng là số nào.

dap-an-bai-toan-pha-ket-sat
 

Bình luận và lời giải:

Khoảng 90% bạn đọc cho kết quả là 15 dựa trên nhận xét:

“Trừ 2 số đầu tiên là 1, 1; bắt đầu từ số 2, 3 ta có quy luật sau đây:

2 + 4 = 6; 3 + 4 = 7; 6 + 4 = 10; 7 + 4 = 11; 10 + 4 = 14, vậy 11 + 4 = 15”

Rất tiếc là đáp số này không đúng. Một bài toán IQ nói chung và quy luật dãy số nói riêng trở nên thú vị nếu tạo ra một quy luật đánh lạc hướng suy nghĩ của bạn đọc. Việc sai sót của bạn đọc là quy luật mà các bạn đưa ra nêu ở trên với đáp số 15 không phổ quát cho toàn bộ dãy số khi đã loại bỏ 2 số đầu tiên là 1, 1.

Một số ít bạn đưa ra đáp số là 19 thì sẽ là tuyệt vời nếu bạn tìm được đáp số này trong thời gian dưới 10 phút. Vì với các bài toán IQ chúng ta chỉ nên làm tối đa trong 10 phút và đưa ra đáp số. Đúng thì càng tốt và sai thì mình sẽ chờ đáp án để rút kinh nghiệm. Không nên đầu tư quá lâu cho một bài toán IQ vì còn có nhiều thứ hấp dẫn hơn trong cuộc sống.

Bài toán này được dựa trên mối quan hệ giữa số nguyên tố và số thứ tự của nó. Ta xét bảng sau:

dap-an-bai-toan-pha-ket-sat-1
 

Từ bảng số này ta thấy số cần tìm là P(10) – 10 = 29 – 10 = 19.

Đáp án: 19

Trần PhươngSource link

2

No Responses

Write a response