Đáp án bài toán 'rạp chiếu phim' của học sinh lớp 8


Đề bài:

Trong một rạp chiếu phim, có hai người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, 3 người ngồi ở hàng ghế thứ hai, 4 người ngồi ở hàng ghế thứ ba. Cứ như vậy, hàng ghế sau có nhiều hơn hàng ghế trước một người. Có tất cả 2015 người.

Hỏi rạp chiếu phim có bao nhiêu hàng ghế?

dap-an-bai-toan-rap-chieu-phim-cua-hoc-sinh-lop-8

Ảnh minh họa

Đáp án: 62 hàng.

Theo bài ra, có hai người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, 3 người ngồi ở hàng ghế thứ hai, cứ như vậy sẽ có n + 1 người ngồi ở hàng ghế thứ n.

Lấy số người ở hàng ghế đầu tiên cộng với số người ở hàng ghế thứ n.

Lấy số người ở hàng ghế thứ hai cộng với số người ở hàng ghế thứ n-1.

Cứ như vật ta sẽ có n/2 cụm n + 3 người.

Tổng số người trong rạp chiếu phim là 2015 nên ta có (n + 3) x n/2 = 2015, tương đương với n x (n + 3) = 4030.

Từ đó suy ra n = 62.

Vậy rạp chiếu phim có 62 hàng ghế.

Thanh TâmSource link

1

No Responses

Write a response