Đáp án bài toán 'rửa bát thuê' thử thách trí thông minh


Đề bài:

Dick nhận rửa bát thuê cho một nhà hàng. Mỗi chiếc bát được rửa sạch, chủ nhà hàng sẽ trả 3 USD. Nhưng nếu Dick làm vỡ, ông chủ sẽ không trả tiền và bắt đền 9 USD. Hết kì nghỉ, Dick đã rửa 500 cái bát và nhận lương 1.368 USD.

Hỏi Dick đã làm vỡ bao nhiêu cái bát?

dap-an-bai-toan-rua-bat-thue-thu-thach-tri-thong-minh
 

Đáp án: 11 chiếc.

Số tiền Dick sẽ nhận được nếu không làm vỡ cái bát nào là 500 x 3 = 1.500 USD.

Khi Dick làm vỡ một cái bát, Dick sẽ không được trả lương và phải mất thêm 9 USD. Như vậy, mỗi chiếc bát vỡ, Dick mất 12 USD.

Thực tế, Dick chỉ nhận được 1.368 USD. Suy ra, số tiền Dick đã bị mất là 
1.500 – 1.368 = 132 USD.

Mỗi chiếc bát vỡ Dick mất 12 USD. Suy ra, số bát Dick đã làm vỡ là
132/12 = 11 chiếc.

>>Xem đáp án gốc

Thanh TâmSource link

1

No Responses

Write a response