ĐHQG TP HCM: Mở rộng số lượng nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển


Cụ thể mở rộng số lượng nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển như sau: Thí sinh được đăng ký tối đa không quá 3 nguyện vọng ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc của ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

Trường hợp thí sinh đăng ký mỗi đơn vị 1 nguyện vọng: Các nguyện vọng ưu tiên xét tuyển có thứ tự ưu tiên như nhau, thí sinh được xét tuyển bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên.

Trường hợp thí sinh đăng ký từ 2 nguyện vọng trở lên vào cùng 1 trường: Thí sinh cần sắp xếp các nguyện vọng ưu tiên xét tuyển trong cùng 1 đơn vị theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đăng ký vào cùng 1 đơn vị.Source link

1

No Responses

Write a response