Diễn đạt 'Cha nào con nấy' bằng tiếng AnhThứ tư, 15/3/2017 | 11:00 GMT+7

Thứ tư, 15/3/2017 | 11:00 GMT+7

“A good name is better than riches” tương đương với thành ngữ “Tốt danh hơn lành áo” của Việt Nam. “Cha nào con nấy” được diễn đạt bằng tiếng Anh như thế nào?

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

1

No Responses

Write a response