Diễn đạt 'trẻ mãi không già' trong tiếng AnhThứ tư, 22/3/2017 | 14:23 GMT+7

Thứ tư, 22/3/2017 | 14:23 GMT+7

‘Who drinks will drink again’ tương đương với thành ngữ ‘Chứng nào tật nấy’ của Việt Nam. ‘Trẻ mãi không già’ được diễn đạt bằng tiếng Anh như thế nào?

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

No Responses

Write a response