Định hướng đúng cho học sinh trong sử dụng các trang mạng xã hội


Trước thực trạng trên, ngày 27/3, Sở GD&DDT Sơn La có văn bản số 423/SGDĐT-GDPT, yêu cầu các phòng GD&ĐT, các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố và các đơn vị trường học trực thuộc Sở ttục tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị (Các đơn vị tải hai văn bản này trên mạng Internet).

Tăng cường tuyên truyền và phổ biến và giáo dục tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường không vi phạm “Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”.

Giao giáo viên chủ nhiệm chủ động nắm chắc diễn biến tâm tư tình cảm của học sinh để kịp thời phòng ngừa. Đồng thời tổ chức các cuộc sinh hoạt bổ ích để định hướng đúng cho học sinh trong sử dụng các trang mạng xã hội.

Sở GD&ĐT tạo yêu cầu các phòng GD&ĐT, các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố và các đơn vị trường học trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị.Source link

1

No Responses

Write a response