Đoán tính cách 12 cung hoàng đạo trong tiếng AnhThứ sáu, 7/4/2017 | 17:48 GMT+7

Thứ sáu, 7/4/2017 | 17:48 GMT+7

Nhân Mã bất cần – ‘careless’, Sư tử hão huyền – ‘vain’, Song tử hóm hỉnh – ‘witty’ và còn nhiều tính từ khác miêu tả tính cách 12 cung hoàng đạo.

Những tính từ dưới đây không chỉ miêu tả tính cách đặc trưng của từng cung hoàng đạo, mà còn làm phong phú vốn từ vựng tiếng Anh của bạn. 

*Click vào ảnh để xem*

An San

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

No Responses

Write a response