Đọc tiếng Anh: 5 lý do nên nhận nuôi một chú chó


The best thing in life are rescued: Điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời là sự giải thoát. 

Adopt a dog: nhận nuôi một chú chó. 

Animal shelter: trung tâm dành riêng cho chó mèo bị bỏ rơi, đi lạc; shelter là chốn nương thân, nơi ẩn náu.

Safe a life: cứu mạng.

Lost or abandoned dogs: những chú chó đi lạc hoặc bị bỏ rơi.

A loving home: một tổ ấm tràn đầy tình yêu thương.

It’s a form of recycling: Đó là một hình thức tái sinh.

Thus: do đó, vì vậy.

Cruelty: sự tàn ác.

Inhumane treatment: sự đối xử vô nhân đạo.

Unconditional love that a dog offers you in return for nothing: tình yêu vô điều kiện mà một chú chó không đòi hỏi ngược lại.

Phiêu LinhSource link

1

No Responses

Write a response