Đọc tiếng Anh: Đừng làm tổn thương bố mẹ


Sue fought with her mother: Sue cãi nhau/ gây gổ với mẹ.

Storm out of the house: lao ra khỏi nhà.

Amidst the tension: giữa tình trạng căng thẳng đó.

Sue came across a noodle shop: Sue tình cờ thấy một tiệm mì.

The seller saw her standing before the counter: Người bán hàng thấy cô bé đứng trước quầy.

“No worries, my treat!”: Đừng lo, chú mời!

Tears rolled down: nước mắt tuôn xuống.

My mother chased me out of the house: Mẹ đuổi cháu ra khỏi nhà.

The seller signed: Người bán hàng thở dài.

“I just fed you one time but your mother has raised you since you were born”: Chú chỉ mời cháu ăn một lần nhưng mẹ đã nuôi nấng cháu từ lúc mới sinh ra.

“Why are you not grateful to your mom?“: Tại sau cháu không biết ơn mẹ?

She could not control her tears and buried her face in her mother’s lap: Cô bé không thể ngăn dòng nước mắt và vùi mặt vào lòng mẹ.

We acknowledge the small favors others do for us and often ignore our parent’s sacrifices: Chúng ta biết ơn những sự giúp đỡ nhỏ nhoi của người khác nhưng thường lờ đi sự hy sinh của bố mẹ. 

Don’t hurt your parents in order to please other people: Đừng làm tổn thương bố mẹ để làm hài lòng kẻ khác.

Those other people did not spend their lives building yours: Những người đó không dành cuộc sống của họ để xây dựng cuộc sống của bạn. 

Phiêu LinhSource link

1

No Responses

Write a response