Đồng Tháp: Quy định địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT


Các trường phổ thông nơi thu hồ sơ gọi là các đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) – Đối với học sinh, học viên đang học lớp 12 các trường phổ thông trong tỉnh, đăng ký tại nơi đang học.

Đối với thí sinh tự do: Thí sinh tự do dự thi chưa tốt nghiệp THPT được chọn địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT tại một trong các đơn vị đăng ký dự thi do Sở quy định, cụ thể:

Thí sinh tự do dự thi chỉ để xét tuyển ĐH, CĐ nộp hồ sơ ĐKDT tại một trong 3 địa điểm: THPT TP Sa Đéc, THPT TP Cao Lãnh, THPT Hồng Ngự 1.

Thí sinh tự do dự thi tại Điểm thi ở TP Cao Lãnh.

Từ ngày 1/4/2017 đến ngày 20/4/2017, các đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) thực hiện thu hồ sơ

Khi hết hạn nộp hồ sơ ĐKDT, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi ĐKDT hoặc cho Hội đồng thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.Source link

1

No Responses

Write a response