Đừng để nỗi kinh hoàng "Ấu dâm" vấy bẩn tuổi thơ conẤu dâm là một vấn nạn của xã hội, nhiều trẻ em bị bạo hành, xâm hại…gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của trẻ. Cha mẹ cần biết và phòng ngừa cho trẻ.
Source link

1

No Responses

Write a response