Hòa Bình: 11 địa điểm ĐKDT THPTQG 2017 với thí sinh tự do


Cụ thể như sau:

TT

Thí sinh tự do có nguyện vọng dự thi tại huyện, thành phố

Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự thi

1

Thành phố Hòa Bình

Trung tâm GDTX tỉnh

2

Huyện Lương Sơn

Trường THPT Lương Sơn

3

Huyện Kỳ Sơn

Trường THPT Kỳ Sơn

4

Huyện Đà Bắc

Trường THPT Đà Bắc

5

Huyện Cao Phong

Trường THPT Cao Phong

6

Huyện Kim Bôi

Trường THPT Kim Bôi

7

Huyện Lạc Thủy

Trường THPT Lạc Thủy

8

Huyện Tân Lạc

Trường THPT Tân Lạc

9

Huyện Mai Châu

Trường THPT Mai Châu

10

Huyện Lạc Sơn

Trường THPT Lạc Sơn

11

Huyện Yên Thủy

Trường THPT Yên Thủy A

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị ĐKDT được giao nhiệm vụ phải tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ của thí sinh tự do.

Các phòng GD&ĐT, các trường THPT, trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN – GDTX có trách nhiệm hướng dẫn thí sinh tự do đến mua hồ sơ và đăng ký dự thi tại các đơn vị ĐKDT được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh tự do.Source link

1

No Responses

Write a response