Học trường Chu Văn An, lấy bằng tú tài Anh


– Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo thí điểm đào tạo chương trình song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc – Chứng chỉ A level tại Trường THPT Chu Văn An.

UBND thành phố giao Sở GD-ĐT phối hợp Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện đề án theo đúng quy định của pháp luật và thành phố.

Đồng thời, chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan xin ý kiến Bộ GD-ĐT; chủ trương của Thường trực Thành ủy; tiếp thu, hoàn thiện đề án để được phép thí điểm để triển khai, thực hiện từ năm học 2017-2018. 

Chương trình giảng dạy liên kết đảm bảo thấp nhất số giờ học trên lớp. Kinh phí cần tính đúng, tính đủ, hạn chế tối đa phát sinh ngoài dự toán.

Trường THPT Chu Văn An sẽ phối hợp với Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CIE) chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo học tập và giảng dạy theo yêu cầu. CIE cung cấp đủ giáo viên đạt chuẩn quy định tham gia giảng dạy chương trình thí điểm. Chủ động đề xuất UBND TP phát triển trường, lớp nếu việc thí điểm chương trình song bằng khả thi, được dư luận xã hội, phụ huynh và học sinh ủng hộ.


Song NguyênSource link

1

No Responses

Write a response