Hơn 50 trường ĐH Việt Nam dự diễn đàn các trường ĐH khối Pháp ngữ


Sự kiện quy tụ hơn 100 đại diện của các tổ chức GD và nghiên cứu đến từ Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Nouvelle – Calédonie, Fidji, Thái Lan và Việt Nam. Đặc biệt, có 52 trường ĐH Việt Nam tham dự diễn đàn này.

Hội nghị Confrasie lần thứ 12 là cơ hội để các trường ĐH trao đổi về chính sách quản lý và khoa học cũng như những thách thức lớn mà các trường đang phải đối mặt như chất lượng của các chương trình đào tạo và nghiên cứu, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp cũng như trách nhiệm xã hội của các trường đại học.

Sáu tiểu ban chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị. Đây là dịp các hiệu trưởng cùng thảo luận về những chủ đề hiện đang là những mối quan tâm hàng đầu của giáo dục đại học và nghiên cứu trong khu vực gồm đào tạo, nghiên cứu và những thách thức trong công tác điều hành hướng tới chất lượng; ý tưởng mới và khởi nghiệp trong mối quan hệ giữa văn hóa, thực tiễn và khai thác giá trị; vai trò của trường ĐH trong sự phát triển khu vực và toàn cầu – chiến lược đối tác; quản trị đại học và kế hoạch phát triển chiến lược trong bối cảnh kinh tế, xã hội đầy biến động; cơ hội việc làm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đáp ứng các thách thức của nền kinh tế và xã hội; Hội nghị hiệu trưởng và vai trò tăng cường đối thoại hợp tác ĐH và chính trị.

Confrasie được tổ chức hai năm một lần từ năm 1999, Hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH khối Pháp ngữ tại châu Á – Thái Bình Dương là nơi chia sẻ, trao đổi và thống nhất quan điểm giữa lãnh đạo các tổ chức GD và nghiên cứu từ nhiều quốc gia trong khu vực. Hội nghị đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và khai thác những tiềm năng về chuyên môn của các thành viên cũng như việc định hướng chiến lược GD ĐH và nghiên cứu. Hội nghị hỗ trợ các thành viên trong việc đổi mới quản trị ĐH thông qua đề xuất kỹ năng chuyên môn từ Cộng đồng Pháp ngữ.Source link

2

No Responses

Write a response