Hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý thi THPT quốc gia 2017


Để các đơn vị truy cập vào chương trình và tiến hành nhập dữ liệu thí sinh, Sở GD&ĐT Sơn La đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị những nội dung cụ thể như: Cài đặt mạng ảo VPN (FortiClient) ; đăng nhập vào mạng ảo VPN (FortiClient); đăng nhập vào hệ thống chương trình quản lý thi quốc gia; nhập dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi…

Một số lưu ý cụ thể: Các đơn vị hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi truy cập vào trang web http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để xem thông tin, báo sai sót hoặc chuyển nguyện vọng đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng (nếu có). Tài liệu hướng dẫn thí sinh truy cập vào trang web để xem thông tin có trong tài liệu dành cho các điểm tiếp nhận hồ sơ.

Để bảo mật thông tin, các đơn vị nên khuyến cáo thí sinh khi nhận được tài khoản và mật khẩu nên thay đổi ngay mật khẩu và bảo mật tài khoản của mình.

Phần khai mã tỉnh, mã huyện, mã xã tại mục 5 trong phiếu đăng ký dự thi ghi mã tỉnh, mã huyện, mã xã nơi học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc nơi đóng quân đối với thí sinh là quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân có thời gian đóng quân trên 18 tháng tùy theo khu vực nào có điều kiện ưu tiên cao hơn.

Mã tỉnh, mã huyện, mã xã trong file: “14_danh mục các đơn vị hành chính” gửi kèm. Hiện tại chương trình mới chỉ cập nhật những xã đặc biệt khó khăn nên những thí sinh nào có hộ khẩu thường trú tại xã đặc biệt khó khăn mới phải cập nhật vào phần mềm.

Thí sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực I, để được hưởng đối tượng ưu tiên 01 phải tích vào mục “Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực I”.

Thí sinh hưởng chế độ ưu tiên khu vực 1 theo hộ khẩu thường trú phải tích vào mục “Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn” để khẳng định thời gian có hộ khẩu thường trú tại xã đặc biệt khó khăn trên 18 tháng trong thời gian học THPT hoặc trung cấp.

Mục 6 nơi học THPT và tương đương: Ghi mã tỉnh, mã trường nơi học sinh học THPT. Đối với thí sinh có thời gian học ở nước ngoài thì những năm học ở nước ngoài ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh theo hộ khẩu thường trú tại Việt Nam, mã trường 800; Nếu thí sinh là quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi thì ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã trường là 900.

Lưu ý: Các trung tâm GDTX của tỉnh Sơn La đều có 2 mã trường, 01 mã mang tên trường hiện tại: “ Trung tâm GDNN- GDTX ….”, 01 mã mang tên trường cũ: “ Trung tâm GDTX ….” hoặc “Trung tâm GDTX – HN&DN …”.

Khi khai mã trường là các trung tâm thí sinh căn cứ vào mã của trường theo từng thời điểm để ghi cho đúng. VD Trung tâm thành phố: có 2 mã trường là 001 và 057. Trong đó mã 001 mang tên Trung tâm GDNN – GDTX thành phố; mã 057 mang tên Trung tâm GDTX thành phố.

Thí sinh tự do trước đây học tại trường này phải khai mã trường THPT nơi học là 057, còn thí sinh hiện đang học tại trung tâm năm học 2016 – 2017 khai mã trường năm học lớp 10, lớp 11 là 057; năm học lớp 12 là 001.

Mục 9: Nếu thí sinh dùng kết quả thi để xét tuyển sinh đại học cao đẳng thì phải đánh dấu vào mục này. Trong phần mềm khi đánh dấu vào mục này thì mục D. Thông tin dùng để xét tuyển sinh đại học mới hiển thị

Trong mục 12 của phiếu đăng ký dự thi ghi mã cụm là 14 tên cụm thi là Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La…Source link

1

No Responses

Write a response