Huy động các nguồn lực của xã hội để dạy bơi cho học sinh


Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình và cộng đồng về các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; đẩy mạnh việc triển khai Chị thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

Phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục, hướng dẫn học sinh kỹ năng, ý thức phòng, tránh tai nạn đuối nước; khuyến cáo học sinh không tự ý tổ chức các hoạt động ở những nơi gần ao, hồ, sông suối, hố công trình, những nơi có biển báo nguy hiểm…khi không có sự giám sát quản lý của Tổ chức và người lớn.

Phối hợp vận động cha mẹ học sinh tăng cường quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè. Khuyến khích học sinh tham gia các lớp học bơi và các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao do địa phương, nhà trường tổ chức trong dịp nghỉ hè.

Phối hợp với cơ sở Đoàn, Đội tại địa phương tổ chức các hoạt động hè vui tươi, lành mạnh, tạo nhiều sân chơi cho học sinh tham gia; bố trí nguồn kinh phí hợp lý và tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực của xã hội để tổ chức dạy bơi cho học sinh nhằm nâng cao kỹ năng bơi cho học sinh.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, lưu ý kiểm tra các hồ bơi, bể tắm hoặc các bể chứa nước trong khuôn viên trường, nếu cảm thấy không an toàn phải có kế hoạch cách ly tuyệt đối.Source link

1

No Responses

Write a response