Khoa học vui: Tạo lửa mà không cần diêmThứ bảy, 8/4/2017 | 09:00 GMT+7

Thứ bảy, 8/4/2017 | 09:00 GMT+7

Chỉ với hai chất hóa học, bạn có thể tạo ra ngọn lửa lớn mà không cần đến các vật dụng như bật lửa hay diêm.

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = base_url;
Parser.URL = js_url;
Parser.FLASH_URL = flash_url;
Parser.SITE_ID = site_id;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != ‘undefined’) {
common.parserAdsFullScreen();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
news_detail.shopParser();Source link

2

No Responses

Write a response