Kon Tum dự thảo mức học phí mới


Theo đó mức thu học phí công lập năm học 2017-2018 (tính theo tháng) được dự kiến như sau:

Cấp học mầm non: Vùng 1: 52.000 đồng; vùng 2: 30.000 đồng; vùng 3: 25.000 đồng;

Cấp học THCS : Vùng 1: 40.000 đồng; vùng 2: 23.000 đồng; vùng 3: 19.000 đồng;

Cấp học THPT: Vùng 1: 52.000 đồng; vùng 2: 30.000 đồng; vùng 3: 25.000 đồng.Source link

1

No Responses

Write a response