Kon Tum: Kiên cố hóa trường, lớp học


 Nhiều ngôi trường mầm non và tiểu học tại Kon Tum sẽ được xây dựng kiên cố Nhiều ngôi trường mầm non và tiểu học tại Kon Tum sẽ được xây dựng kiên cố

Theo đó, phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án kiên cố hóa trường, lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu của các dự án là nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp về cơ sở vật chất, phòng học bậc mầm non và tiểu học; Đảm bảo yêu cầu dạy và học cho học sinh và giáo viên.

Dự án đầu tư thuộc nhóm C. Nguồn vốn đầu tư cho dự án là trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 và ngân sách các huyện, thành phố. Dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2017-2020.Source link

1

No Responses

Write a response