Lên phương án hỗ trợ cán bộ, giảng viên coi thi tại địa phương


Theo đó, để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức của các điểm thi, công tác hỗ trợ điều kiện ăn ở, nghỉ của cán bộ coi thi, đặc biệt là cán bộ coi thi đến từ các trường ĐH, CĐ, Sở GD&ĐT đề nghị các trường THPT tiến hành khảo sát về điều kiện nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn nhằm hỗ trợ, giới thiệu cho cán bộ coi thi của các đơn vị làm nhiệm vụ coi thi tại địa phương.

Tham mưu với chính quyền địa phương, ban thường trực Hội cha mẹ học sinh phương án hỗ trợ cho đoàn cán bộ, giảng viên, giáo viên coi thi tại địa phương.

Thống kê, sửa chữa cơ sở vật chất nhằm đảm bảo tốt cho việc tổ chức điểm thi.

Thống kế, nắm tình hình học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.Source link

2

No Responses

Write a response