Lưu ý một số vấn đề khi xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017


Theo hướng dẫn này, ngày xét công nhận tốt nghiệp THCS hoàn tất trước ngày 15/5/2017;

Xét công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS: Tùy thuộc vào thời gian bố trí học lớp cuối cấp THCS tại các đơn vị; việc xét công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS có thể tổ chức thực hiện 3 lần/năm, vào các thời điểm: Lần 1hoàn tất trước ngày 15/5/2017; lần 2 vào tháng 8/2017; lần 3 vào tháng 12/2017.

Sở GD&ĐT yêu cầu: Do lịch trình công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018 được thực hiện sớm và tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú THPT và THPT chuyên (thi vào các ngày 1, 2 và 3/6/2017), vì vậy các phòng GD&ĐT, các đơn vị có liên quan cần nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS đúng thời gian đã yêu cầu.

Những nội dung tiếp tục triển khai thực hiện được Sở GD&ĐT lưu ý, cụ thể:

Quy trình xét công nhận tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS hằng năm luôn ổn định; các phòng GD&ĐT huyện, thành phố chủ động căn cứ theo kế hoạch thời gian năm học và công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT để tổ chức và triển khai cho các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Đẩy mạnh và ổn định việc thiết kế file dữ liệu mẫu về Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS để thực hiện thống nhất.

Nghiên cứu và thực hiện tốt việc công bố nội dung sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS trên website của đơn vị (nếu có) theo quy định tại Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.Source link

No Responses

Write a response