Mẹo thực hiện phép nhân 'thần tốc'


1. Cách tính của người Nhật

Cách này nên áp dụng khi tính tích của hai số có hai chữ số. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Thể hiện các số có hai chữ số bằng các đường thẳng kẻ ngang và kẻ dọc.

Bước 2: Đếm các giao điểm giữa các đường thẳng và ghi kết quả.

– Số giao điểm ở góc phải phía dưới là số hàng đơn vị trong kết quả.

– Tổng số giao điểm ở góc phải phía trên và góc trái phía dưới là số hàng chục của kết quả.

– Số giao điểm ở góc trái phía trên là số hàng trăm trong kết quả.

Ví dụ thực hiện phép nhân 23 x 12 như trong video, bạn sẽ nhận được kết quả là 276.

2. Dùng bảng để thực hiện

Cách dùng bảng có thể áp dụng cho phép nhân giữa số có hai chữ số và số có ba chữ số. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vẽ ô vuông với số cột và dòng tương ứng với số mà bạn phải thực hiện phép nhân. Sau đó, gạch chéo các ô.

Bước 2: Thực hiện phép nhân lần lượt từng chữ số ở hàng trăm, chục và đơn vị ở thừa số thứ nhất với từng chữ số của thừa số thứ hai.

Bước 3: Cộng các chữ số theo dãy hàng chéo và ghi kết quả sang bên cạnh hoặc xuống dưới bảng sao cho tương ứng với mỗi hàng chéo.

Bước 4: Sắp xếp các kết quả vừa cộng được theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ phải sang trái để được đáp án.

Ví dụ thực hiện phép nhân 544 x 34 như trong video, bạn sẽ nhận được kết quả là 18496.

3. Phép nhân hai số có 2 chữ số bắt đầu bằng 9

Cách này áp dụng khi bạn tính tích của hai số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 9. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Lần lượt lấy 100 trừ đi thừa số thứ nhất và thứ hai rồi ghi hai kết quả xuống dưới.

Bước 2: Cộng hai kết quả vừa tính sẽ ra một con số mới. Lấy 100 trừ số mới đó sẽ được hai chữ số đầu tiên trong kết quả cuối cùng.

Bước 3: Nhân hai kết quả sau hai phép trừ đầu tiên sẽ được hai chữ số còn lại trong kết quả cuối cùng.

Ví dụ thực hiện phép nhân 97 x 96 như trong video, bạn sẽ nhận được kết quả là 9.312.

Thanh Tâm (theo 5-Minute Crafts)Source link

1

No Responses

Write a response