Mở cửa phòng học, thư viện trong dịp hè


Theo đó, chỉ đạo các trường trên địa bàn phối hợp và tổ chức tốt hoạt động hè cho học sinh; mở cửa phòng học, thư viện nhà trường để phục vụ cho công tác sinh hoạt hè; cử giáo viên, học sinh,…tham gia các hoạt động hè khi được các cấp quản lý yêu cầu;

Theo dõi, nắm bắt tình hình tham gia công tác hè của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; đồng thời chấn chỉnh kịp thời những trường hợp Tổng phụ trách Đội tham gia thiếu tích cực;

Các truờng trung học, trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT: Thành lập Ban chỉ đạo hè của đơn vị để quản lí, phối hợp tổ chức hoạt động hè cùng với các tổ chức và ban ngành, đoàn thể có liên quan tại các xã, phường, thị trấn;

Đặc biệt, cần phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban ngành địa phương để có hình thức tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh trong dịp hè.

Cần quan tâm đến việc phòng tránh trẻ em bị xâm hại, bị tai nạn, thương tích, bị tử vong do đuối nước cùng như ngăn chặn, phòng ngừa việc vi phạm pháp luật của học sinh;

Thực hiện việc bàn giao học sinh; giới thiệu sinh viên, giáo viên là đoàn viên thanh niên về sinh hoạt hè tại địa phương;

Có kế hoạch hướng dẫn ôn tập văn hoá cho học sinh phải kiểm tra lại để giúp các em nắm vững kiến thức, đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra lại; đồng thời có các hình thức giáo dục phù hợp với những học sinh phải rèn luyện hạnh kiểm trong dịp hè…Source link

2

No Responses

Write a response