Nhắc nhở thí sinh thực hiện các quy định ĐKXT ĐH, CĐ sư phạm năm 2017


Văn bản ghi rõ: Thực hiện Lịch tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 ban hành tại Phụ lục 1 của công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/2/2017 của Bộ GD&ĐT đến nay các nguyện vọng đăng ký xét tuyển có sử dụng kết quả thi THPT quốc gia đã được các điểm tiếp nhận hồ sơ, các sở GD&ĐT kiểm tra, rà soát và cập nhật đầy đủ vào hệ thống thi. Để đảm bảo công tác tuyển sinh diễn ra đúng quy định, đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, Bộ GD&ĐT đề nghị:

– Đối với các trường ĐH, học viện, trường ĐH trong hệ thống và các trường CĐ có đào tạo sư phạm:

Từ ngày 10/5/2017, các trường tải dữ liệu nguyện vọng thí sinh ĐKXT từ hệ thống nghiệp vụ của Bộ GD&ĐT để tham khảo. Đồng thời, đối với các trường có tổ chức sơ tuyển; tổ chức thí đánh giá năng lực; thi năng khiếu; hoặc trường có các quy định đặc thù riêng của ngành (như đối với trường công an, quân đội);… cần chủ động liên hệ hướng dẫ trực tiếp đến từng thí sinh có nguyện vọng ĐKXT vào trường để hoàn thiện các thủ tục riêng theo quy định cụ thể của từng trường (ngoài các quy định về hồ sơ ĐKXT đã nộp cho các điểm tiếp nhận) và thông báo thời gian tổ chức sơ tuyển, thi đánh giá năng lực, thi năng khiếu,… để thí sinh biết và tham dự.

Trước ngày 14/7/2017, các trường cập nhật vào hệ thống nghiệp vụ của Bộ GD&ĐT kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có).

– Đối với các sở GD&ĐT:

Quán triệt đến các điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKXT tiếp tục nhắc nhở thí sinh tìm hiểu kỹ Đề án tuyển sinh của từng trường mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký để thực hiện đúng quy định riêng của từng trường, tránh trường hợp đã nộp nguyện vọng ĐKXT nhưng vẫn không được xét tuyển vì không tham gia sơ tuyển, thi tuyển năng khiếu, thi đánh gia năng lực,… (nếu trường có quy định).

Trước ngày 1/6, các sở GD&ĐT phải gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường mà thí sinh có nguyện vọng xét tuyển.

Xem chi tiết văn bản TẠI ĐÂYSource link

1

No Responses

Write a response