Nhận xét đề minh họa THPT quốc gia 2017 môn Sinh học và hướng dẫn giải


–  Tỷ lệ các câu dễ/ trung bình/ khó / rất khó: 27 / 8/ 5/0 , nên học sinh dễ dạt điểm trung bình

–   Những câu hỏi số ý đúng sai mà học sinh dễ nhận ra đáp án nếu suy nghĩ kỹ ( VD câu 110) phát biểu sai có từ “ chắc chắn” , học sinh nên chú ý vào những ý có các từ “chỉ” , “chắc chắn” , “luôn”…

–   Cấu trúc đề thi minh họa lần 3 theo các chuyên đề:

* Cơ chế di truyền và biến dị: 7

* Quy luật di truyền: 12

* Di truyền quần thể: 3

* Ứng dụng di truyền học: 2

* Di truyền người: 1

* Tiến hóa: 5

* Sinh thái học: 10

–  Các câu khó chủ yếu nằm trong  phần di truyền học: thuộc các chuyên đề :

* Di truyền người ( câu 115)

* Quy luật di truyền ( câu 116,117, 118,119)

Xem hướng dẫn giải đề thi minh họa môn Sinh học TẠI ĐÂYSource link

1

No Responses

Write a response