Nhận xét đề minh họa THPT quốc gia 2017 môn Sinh học và hướng dẫn giải


+ Phần 1: Lịch sử thế giới bao gồm 12 câu (chiếm 30%)

+ Phần 2: Lịch sử Việt Nam bao gồm 28 câu (chiếm 70%)

Đề tham khảo môn Lịch sử kì thi THPT Quốc gia được xây dựng theo ma trận đề hợp lí, bám sát chương trình học và các mức độ nhận thức: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và vận dụng cao được xây dựng khá hợp lý. Nội dung cơ bản được trải đều trong các chủ đề lịch sử, xoáy vào những vấn đề trọng tâm nhất.

Trong đó nội dung phần Lịch sử thế giới (1945-2000) đã bám sát được nội dung quan trọng và các sự kiện tiêu biểu các tác động mạnh đến tình hình quốc tế: Trật tự hai cực Ianta, Chiến tranh lạnh, xu hướng toàn cầu hoá, … Ngoài ra còn đảm bảo tính đầy đủ với một số câu hỏi có nội dung về quốc gia, khu vực: ASEAN, Mĩ, Nhật… Nhìn chung, so với đề minh họa lần 2 thì đề minh họa lần 3 này có chú trọng hơn đến tổ chức mang tính quốc tế như: Liên Hợp Quốc. Với số lượng câu hỏi của phần lịch sử thế giới (12 câu) và nội dung bao quát thì đề thi đảm bảo tính khoa học và hợp lí về nội dung, mức độ nhận thức.

Phần lịch sử Việt Nam với số lượng câu hỏi là 28 câu, nội dung bao quát từ 1919 đến 2000. Trong đó:

– Giai đoạn từ 1919 – 1945 cũng chiếm 12 câu (30% đề thi) đề cập đến các vấn đề về các đảng phái chính trị, vai trò của Đảng và các cao trào cách mạng. So với đề minh họa lần 2, giai đoạn này được chú trọng, xoáy sâu vào mức độ hiểu và vận dụng của học sinh.

– Giai đoạn 1945 – 1975: giống như đề thử nghiệm lần 2, số lượng câu hỏi được tập trung ở giai đoạn 1945 – 1975 chiếm 12 câu (30% đề thi), nhưng số lượng ít hơn. Nội dung các câu hỏi đề cập đến những vấn đề chủ chốt như: âm mưu của Pháp và Mỹ; chủ trương của Đảng; các chiến dịch quân sự; ….Đây là giai đoạn trọng tâm với nhiều kiến thức khó, nhiều kiến thức có ảnh hưởng quốc tế lớn. Chính vì thế, các em học sinh trong quá trình học tập và ôn luyện cần nắm vững kiến thức để đạt được điểm cao.

–  Giai đoạn 1975 – 2000 chiếm 4 câu (10% đề thi) tập trung vào vấn đề đổi mới và thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Nhìn chung, Đề thi tham khảo THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử được công bố vào chiều ngày 14/5/2017 vừa qua là một đề hay, khoa học, bao quát, bám sát chương trình, có đầy đủ các mức độ nhận thức nhằm phân loại chất lượng học sinh. Nếu không có sự ôn luyện kĩ càng thì khó có thể đạt được điểm khá. Vì thế, các em phải cố gắng hơn nữa để nắm kiến thức một cách toàn diện và thấu hiểu được bản chất của vấn đề. Thêm vào đó, cũng cần có phương pháp học tập hiệu quả giúp quá trình học được hiệu quả hơn. 

Xem hướng dẫn giải đề thi minh họa môn Sử Tại đâySource link

No Responses

Write a response