Ninh Bình: Nhiều môn học kiểm tra học kỳ II theo đề chung của Sở


Theo đó, cấp THCS: từ lớp 6 đến lớp 8; Cấp THPT: từ lớp 10 đến lớp 11 kiểm tra các môn học theo đề chung của Sở GDĐT như sau:Cấp

Khối

Môn thi

THCS

6

Ngữ văn; Sinh học

7

Ngữ văn; Vật lí

8

Toán; Hóa học

THPT

10

Ngữ văn; Tiếng Anh

11

Toán; Địa lí

Cấp THCS: Các phòng GD&ĐT căn cứ vào tình hình thực tế có thể tự chọn thêm các môn học khác để tổ chức kiểm tra theo đề chung của đơn vị mình và chỉ đạo các trường THCS ra đề kiểm tra các môn học ở lớp 9 và các môn học còn lại ở lớp 6 đến lớp 8 theo đúng quy định trong Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

Học sinh lớp 6, 7 của các trường THCS đang tham gia thí điểm mô hình trường học mới và học sinh đang học theo Chương trình Tiếng Anh 10 năm, các nhà trường tự ra đề kiểm tra;

Riêng học sinh lớp 9, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kì thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018, thời gian dự kiến vào đầu tháng 5/2017. 

Cấp THPT:  Các trường THPT ra đề kiểm tra tất cả các môn học của khối 12 và các môn học còn lại của khối 10, khối 11 theo đúng quy định trong Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh của các đơn vị;

Trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ ra đề kiểm tra các môn chuyên; học sinh đang học theo Chương trình Tiếng Anh 10 năm, các nhà trường tự ra đề kiểm tra;

Riêng học sinh lớp 12, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kì thi thử THPT quốc gia năm 2017, thời gian dự kiến vào giữa tháng 5/2017 (Sở GDĐT sẽ hướng dẫn chi tiết bằng văn bản thông báo các đơn vị sau). 

Hình thức kiểm tra: Tự luận đối với môn Ngữ văn. Tự luận hoặc tự luận kết hợp trắc nghiệm (trắc nghiệm nếu có khoảng từ 20% – 50%) đối với các môn còn lại.

Thời gian tổ chức kiểm tra: Vào 10/5/2017.Source link

1

No Responses

Write a response