Phân công trách nhiệm các sở, ban ngành tổ chức thi THPT quốc gia


Theo quyết định này, Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các trường phổ thông và trực thuộc; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện về cơ sở vật chất cho Kỳ thi; ra quyểt định thành lập Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi để thực hiện việc tổ chức kỳ thi theo quy định; tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức kỳ thi; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp THPT cho thí sinh…

Công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với Sở GD&ĐT và lãnh đạo các điểm thi lập phương án bảo vệ kỳ thi; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tại các khu vực coi thi, chấm thi. Có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến các kỳ thi;

Sở Y tế phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng phương án chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh dự thi; giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện; chủ động phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ chức kỳ thi;

Sở Tài chính phối hợp với Sở GD&ĐT có kế hoạch ưu tiên giải quyết kịp thời kinh phí cho kỳ thi, hướng dẫn sử dụng kinh phí kỳ thi đúng quy định;

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức kỳ thi;

Sở Giao thông vận tải tạo điều kiện cho các hội đồng coi thi, chấm thi trong việc bố trí xe vận chuyển cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ; chuẩn bị tốt phương tiện giao thông phục vụ việc đi lại của thí sinh trước, trong và sau kỳ thi;

Công ty Điện lực Bình Định có kế hoạch điều phối nhằm đảm bảo nguồn điện trong thời gian tổ chức kỳ thi. Đặc biệt ưn tiên có điện 100% trong những ngày in sao đề thi, diễn ra kỳ thi và chấm thi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối họp và tạo điều kiện thuận lợi để Sở GD&ĐT tổ chức tốt kỳ thi ở địa phương.Source link

No Responses

Write a response