Phòng, chống vi rút cúm A, H7N9 trong trường học


Văn bản yêu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường, đơn vị trực thuộc Sở chủ động phối hợp với các cơ sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống vi rút cúm A, H7N9 lây sang người.

Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện bệnh để thông báo ngay cho gia đình học sinh và cơ quan y tế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh; hạn chế tiếp xúc với gia cầm ốm, chết và chất thải từ gia cầm.

Hướng dẫn cho trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thông thường, chỉ ăn thịt gia cầm và các sản phấm gia cầm đã được nấu chín kỹ, không ăn tiết canh, không sử dụng gia cầm và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, chủ động theo dõi sức khỏe để phát hiện sớm, điều trị kịp thời hạn chế các biến chứng, tử vong.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ nhân viên nhà trường; thường xuyên làm vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các công trình cấp nước, công trình vệ sinh.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trường học và các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong trường học.Source link

1

No Responses

Write a response