Phú Yên lưu ý trường học phòng chống giông, lốc, sét


Theo đó, yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo các cơ quan chuyên môn, diễn biến tình hình thời tiết, thông tin kịp thời đến giáo viên, học sinh và người lao động của đơn vị để chủ động các biện pháp phòng tránh cho phù hợp.

Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh giông lốc, sét và mưa đá cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh biết và thực hiện.

Tổ chức rà soát, bổ sung các phương, án phòng tránh giông lốc, sét và mưa đá phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, địa phương, trong đó thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chằng chống, gia cố, tu sửa các lớp học, các công trình có nguy cơ ảnh hưởng giông lốc, sét và mưa đá trong trường học, tổ chức chặt, tỉa cành cây…

Khi xảy ra sự cố, thiên tai cần duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; duy trì chế độ báo cáo theo quy định; triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”.Source link

1

No Responses

Write a response